Home » Uncategorized » yle intervjuar Lars Calmfors om den svenska modellen och finsk lönebildning

yle intervjuar Lars Calmfors om den svenska modellen och finsk lönebildning

I en intervju med Lars Calmfors i yle idag diskuteras de potentiella för- och nackdelarna med att införa ett liknande lönebildningssystem som den svenska modellen bygger på i Finland. Calmfors pekar på att den modell där industrin sätter märket har fungerat väldigt bra under 20 års tid i Sverige och att lönebildningen under denna period inte varit någon störningsfaktor i ekonomin. Det finns enligt Calmfors likheter mellan Finlands situation idag och den situation som Sverige befann sig i innan vi gick över till det nuvarande systemet. Vidare menar han att “Man kan säga att den svenska modellen just nu passar Finland bättre än den passar Sverige.” Samtidigt påpekar Lars att det är en svaghet med den svenska modellen att vi inte lyckats komma åt löneskillnaderna mellan män och kvinnor samt att locka personal till bristyrken.