Välkommen till Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Läs rådets senaste rapport Tudelningarna på arbetsmarknaden. Rapporten presenterades vid en presskonferens 14 februari 2017. Livestream från konferensen kan ses ovan eller via YouTube.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) instiftades 2015 och är ett oberoende expertråd med uppdrag att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Därutöver ska rådet analysera hur såväl nivå som struktur på löneökningar påverkar sysselsättning och arbetslöshet. En kärnfråga är hur löneökningarna bör utformas för att jämviktsarbetslösheten ska minska.

Rådets uppdrag fullgörs främst genom att publicera arbetsmarknadsekonomiska rapporter. Rådets nuvarande ordförande är professor Lars Calmfors. Övriga ledamöter är professorerna Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger.