Välkommen till Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) instiftades 2015 och är ett oberoende expertråd med uppdrag att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Därutöver ska rådet analysera hur såväl nivå som struktur på löneökningar påverkar sysselsättning och arbetslöshet. En kärnfråga är hur löneökningarna bör utformas för att jämviktsarbetslösheten ska minska.

Rådets uppdrag fullgörs främst genom att publicera arbetsmarknadsekonomiska rapporter. Rådets nuvarande ordförande är professor Lars Calmfors. Övriga ledamöter är professorerna Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger.

Missa inte rådets kommande seminarium 16 februari. Det anordnas med anledning av att rådets årsrapport ”Tudelningarna på arbetsmarknaden” publiceras dagen innan. Deltar gör bland andra näringsminister Mikael Damberg och Ulf Kristersson från Moderaterna. Läs mer och anmäl dig här.