Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /storage/content/39/109639/arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /storage/content/39/109639/arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /storage/content/39/109639/arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /storage/content/39/109639/arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298 Arbetets guide till kritiken mot märket

Home » Uncategorized » Arbetets guide till kritiken mot märket

Arbetets guide till kritiken mot märket

Arbetet skriver i en artikel om den kritik som riktats mot industrins märkessättande roll under senare tid. Artikeln delar in kritiken som framförts i tre olika huvudpunkter, nämligen (1) att modellen inte kommer åt jämställdhetsfrågan, (2) att tjänstemännen drar ifrån arbetarna och (3) att löneutvecklingen i sektorer som just nu går starkt hålls tillbaka. I diskussionen kring den tredje frågan hänvisas till Arbetsmarknadsekonomiska rådets slutsatser i sin senaste rapport om att hemmamarknaden troligen kommer att uppleva en starkare utveckling än exportindustrin framöver, vilket riskerar att leda till att spänningarna blir så stora i framtiden att samordningen kring industrins märke bryter samman.