Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /storage/content/39/109639/arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /storage/content/39/109639/arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /storage/content/39/109639/arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298 Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /storage/content/39/109639/arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298 En sammanställning av rådets arbete

Home » Uncategorized » En sammanställning av rådets arbete

En sammanställning av rådets arbete

Rådets sekreterare, Simon Ek, har gjort en sammanställning av Arbetsmarknadsekonomiska rådets två första verksamhetsår. I sammanställningen sammanfattas hur rådet fullföljt sitt uppdrag som expertråd. Vidare redovisas deltagandet i konferenser och seminarier inom rådets område. Vi beskriver också hur rådets analyser spridits och hur rådet deltagit eller uppmärksammats i den offentliga debatten. Sammanställningen har framtagits dels för att vara ett underlag för rådet självt i dess fortsatta arbete, dels för att fungera som informationsmaterial för externa intresserade parter.

Sammanställningen kan laddas ner här.