Home » Uncategorized » Hela Staden – Bryt Segregationen

Hela Staden – Bryt Segregationen

Idag (21/4) höll Fores en slutkonferens för sitt projekt Hela staden – bryt segregationen där författarna till den antologi som projektet resulterat i samlades och kort presenterade sina respektive rapporter. I projektet har ett antal forskare skrivit utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet, sysselsättning och grannskapseffekter.

Lars Calmfors kommenterade vid tillfället Andreas Berghs, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Ekonomihögskolan i Lund, kapitel Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?  I kapitlet tar han bland annat upp vad forskningen har för förklaringar till den rådande situationen och vad den säger om vilka åtgärder som fungerar eller inte för att bryta segregationen.

Läs mer om projektet och Andreas Berghs kapitel på Fores hemsida.