Home » Uncategorized » Lars Calmfors om låsningarna kring de enkla jobben

Lars Calmfors om låsningarna kring de enkla jobben

Dagens Industri skriver idag om de låsningar som finns mellan LO och Svenskt Näringsliv om de enkla jobben. Lars Calmfors kommenterar att han inte förstår varför processen inte tagit fart och pekar på att det är bråttom att komma igång med förhandlingarna. Vidare ser han LOs senaste förslag om utbildningsjobb som ett steg i rätt riktning men säger samtidigt att han “…tror inte på att göra grundskola obligatoriskt för alla under 45 år. Man kan inte tvinga vuxna att utbilda sig om de inte vill”. Lars Calmfors hoppas att frågan kan lösas avtalsvägen genom att först förhandla fram en central ram då han anser att det vore olyckligt att istället lagstifta om en ny anställningsform. Detta eftersom politikerna inte är skickade att sköta frågan på lång sikt, enligt Calmfors.