Home » Uncategorized » Nationalekonomiska Föreningens möte finns nu på Youtube

Nationalekonomiska Föreningens möte finns nu på Youtube

I förra veckan (23/3) var Lars Calmfors huvudtalare vid ett möte arrangerat av Nationalekonomiska Föreningen. Ämnet som avhandlades var huruvida industrin även i framtiden kommer kunna fungera som märkessättare för den svenska lönebildningen och hur en sådan märkessättning kan se ut. Kommenterade gjorde Torbjörn Johansson, avtalssekreterare för LO, och Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna. Susanne Ackum var moderator. Se hela mötet i videon nedan eller på Youtube. Presentationer går att ladda ner här.

 

00:00: Introduktion av Susanne Ackum.
01:40: Presentation av Lars Calmfors.
32:55: Reflektioner och frågor från Susanne Ackum.
36:40: Kommentarer av Torbjörn Johansson.
45:25: Frågor från Susanne Ackum.
47:20: Kommentarer av Mats Kinnwall.
54:40: Paneldiskussion och frågor från publiken.
1:33:20: Avslutande kommentarer av Susanne Ackum.