Home » Uncategorized » “Industriavtalet kan överleva 20 år till”

“Industriavtalet kan överleva 20 år till”

Marie Nilsson, IF Metalls nya förbundsordförande, intervjuades i tisdags av Arbetsmarknadsnytt. Där ger hon sin syn på industriavtalet och industrins märkessättande roll.

Marie Nilsson tror att industriavtalet kan överleva i minst 20 år till, om vissa mindre justeringar görs. Samtidigt tycker hon att man ska vara ödmjuk inför den kritik som finns.

Men Nilsson är tveksam till att låta lönerna i mer hemmamarknadsinriktade sektorer öka snabbare än i internationellt konkurrensutsatta sektorer, något som föreslagits av bland annat Lars Calmfors. Resonemanget går ut på att genom relativlöneförändringar omfördela arbetskraft till sektorer där efterfrågan är som störst och därmed motverka långsiktig kronisk arbetskraftsbrist i hemmamarknadsinriktade sektorer. Nilsson tror att det skulle leda till oro i lönebildningen:

“Då skulle vi sätta igång precis det som vi ville komma bort ifrån när vi skapade Industriavtalet en gång i tiden. Hemmamarknaden är inte utsatt för samma konkurrens som våra sektorer är. Det skulle bli en spiral med kompensationskrav, och hur ska vi hantera det? Det vore ingen klok lösning helt enkelt.”