Home » Uncategorized » Per Skedinger intervjuad för stort reportage i Lärarnas Tidning

Per Skedinger intervjuad för stort reportage i Lärarnas Tidning

Rådets vice ordförande Per Skedinger intervjuades nyligen i ett stort reportage för Lärarnas Tidning. Reportaget är delvis baserat på den översikt av lärares relativlöner som rådet presenterade i rapporten “Dags för större lönespridning?”. Skedinger menar i intervjun att för lärarlönernas del – men inte för lönebildningen i allmänhet – kan statliga ingrepp i lönesättningen motiveras:

Lärarna måste tillåtas få högre löneökningar än andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Det hävdar experterna i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

— Vi ser att relativlönerna har fallit under lång tid, att resultaten i Pisa-undersökningarna blir allt sämre och att vi står inför en stor lärarbrist. Det finns starka argument för att lärarna ska få mer än andra, säger Per Skedinger, adjungerad professor i nationalekonomi och vice ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Läs de tre artiklarna i Lärarnas tidning.