Home » Uncategorized » Per Skedinger om lägstalöner i Dagens Nyheter

Per Skedinger om lägstalöner i Dagens Nyheter

Arbetsmarknadsekonomiska rådets vice ordförande Per Skedinger intervjuades nyligen i Dagens Nyheter. Ämnet var den studie över lägstalönernas inverkan på flyktingars arbetslöshet som han genomfört tillsammans med professor Per Lundborg vid Stockholms universitet. Studien pekar mot att höjda lägstalöner riskerar att inverka negativt på flyktinginvandrares sysselsättning.

Läs artikeln här.