Home » Uncategorized » Lars Calmfors intervjuad i DN

Lars Calmfors intervjuad i DN

Rådets ordförande Lars Calmfors intervjuades idag i Dagens Nyheter om anställningsstöd och enkla jobb. I intervjun diskuterar han flera av de befintliga anställningsstöden samt pekar på betydelsen av större av lönespridning som en kompletterande åtgärd.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet har utöver detta uppmärksammats ett flertal gånger i media de senaste veckorna. Se bland annat artiklar i Sydsvenskan [1, 2] och Centerpartiets inlägg på SvD Debatt i början av månaden.