Home » Uncategorized » Lars Calmfors aktuell med krönika i DN

Lars Calmfors aktuell med krönika i DN

I en krönika på Dagens Nyheters ledarsida skriver rådets ordförande Lars Calmfors att fler enkla jobb behövs om tudelningen på svensk arbetsmarknad ska brytas. Lars Calmfors menar att generösa anställningsstöd inte är tillräckligt för att lyckas med detta utan att även lönenivåerna måste diskuteras.  Lönesänkningar för lågutbildade som redan har jobb bör dock undvikas. Lars Calmfors föreslår därför istället att nya, enkla jobb tillskapas genom kollektivavtal. Det kan handla om arbetsuppgifter vilka idag utförs av mer kvalificerad personal, som handräckning, kontorsskötsel eller uppackning av material. Dessa enkla jobb kan då bli komplement istället för substitut för mer kvalificerad personal. 

Läs Lars Calmfors krönika på DNs hemsida.