Home » Uncategorized » Kan enkla jobb i byggbranschen lösa en samhällsutmaning?

Kan enkla jobb i byggbranschen lösa en samhällsutmaning?

Lars Calmfors deltog igår (3/4) i panelen på Plåt & Ventföretagens seminarium om enkla jobb i byggbranschen. Övriga deltagare var Raimo Pärssinen, Socialdemokraterna, Daniel Suhonen, Tankesmedjan Katalys, Jörgen Rasmusson, Plåt & Ventföretagen, och Fredrik Nordin, Gardells Plåtslageri. Moderator var Thomas Gür.

Diskussionen handlade i stora drag om bristen på arbetskraft inom byggsektorn och om huruvida nya typer av enkla jobb kan fungera som komplement till yrkesutbildade – och därmed också bidra till att lösa Sveriges integrationsutmaning.

Lars Calmfors berättade bland annat om relativt ny forskning från andra länder som pekar på att invandring av lågkvalificerad arbetskraft inte nödvändigtvis behöver leda till lägre löner för de som redan arbetar inom lågkvalificerade yrken – tvärtom pekar en del studier på att dessa individer då går vidare till mer kvalificerade arbeten och att de därmed höjer sin lön. Vidare framhöll Lars att lägre löner krävs för att skapa nya enkla jobb samtidigt som relativlönerna kan behöva höjas för kvalificerade yrkesarbetare i branscher där det råder arbetskraftsbrist, såsom byggbranschen. De lågkvalificerade bör ges frikostiga utbildningsmöjligheter och det är också viktigt att ge ekonomiskt stöd till de individer som ändå fastnar i låga löner genom att se över skatte- och bidragssystemet, enligt Lars. Detta för att motverka en allt för stor ökning i spridningen i disponibel inkomst.

Seminariet i sin helhet kan ses på Plåt & Ventföretagens facebooksida.

 
Eftersnack med Lars Calmfors och Fredrik Nordin: