Home » Uncategorized » Inbjudan till seminarium 16 februari: Dags för större lönespridning?

Inbjudan till seminarium 16 februari: Dags för större lönespridning?

Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Samtidigt som många med invandrarbakgrund och många lågutbildade står utanför arbetsmarknaden är det kronisk brist på kvalificerad arbetskraft på andra områden. Sjunkande skolresultat och stor flyktinginvandring ställer frågan på sin spets: behöver Sverige större lönespridning?  Deltar i seminariet gör bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) anordnar ett seminarium med anledning av publiceringen av rådets rapport ”Dags för större lönespridning?”. Rapporten – som är rådets andra – analyserar om mer flexibla löner och ökad lönespridning kan bidra till dels att minska utanförskapet på arbetsmarknaden, dels att reducera den kroniska bristen på bland annat lärare och sjuksköterskor.

I panelen deltar:
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv
Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Lars Calmfors, ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet, IFN och Stockholms universitet.

Rapporten kommenteras även av Anders Forslund (biträdande chef IFAU), Ann Öberg (chefsekonom Svenskt Näringsliv) samt Ola Pettersson (chefsekonom LO).

Datum: Den 16 februari 2016
Tid: 09.00-11.00.
Plats: Hörsalen, Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Principen först till kvarn gäller. Frukost serveras före seminariet. Anmäl dig här.

Panelsamtalet leds av Cecilia Garme, fil dr i statskunskap och politisk journalist.

 

Välkommen!
Program
08.30-09.00 Frukost serveras.
09.00-09.05 Lars Calmfors inleder.
09.05-09.30 Ann-Sofie Kolm, AER och Stockholms universitet samt Per Skedinger, AER och IFN, presenterar rapporten.
09.30-10.00 Anders Forslund, Ann Öberg och Ola Pettersson kommenterar rapporten.
10.00-11.00 Panelsamtal med Ylva Johansson, Tobias Baudin, Peter Jeppsson, Bo Jansson och Lars Calmfors.