Home » Uncategorized » Fortsatt tudelning på arbetsmarknaden

Fortsatt tudelning på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsnytt diskuterar idag (11/4) en ny rapport av Arbetsförmedlingen som visar på att skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda ökar. Artikeln går sedan vidare med att räkna upp de olika förslag som lyfts under senare tid för komma tillrätta med detta problem. Bland annat LOs utbildningsjobb och reaktionerna på förslaget diskuteras. I detta sammanhang citeras Lars Calmfors som tidigare kommenterade förslaget vid ett seminarium: “Tidigare har LO argumenterat för att driva upp löner i lågproduktiva verksamheter, och sedan  uppgradera genom utbildning. Det funkade på en homogen arbetsmarknad, men inte nu när situationen är en annan och utmaningarna är större. Utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken skulle överbelastas. Men i och med förslaget om utbildningsjobben är min tolkning är att LO numera till viss del delar den analysen.” Seminariet om utbildningsjobben, på vilket Lars Calmfors höll ett anförande, går att se på LOs hemsida.