Home » Uncategorized » Diskussion om anställningssubventioner

Diskussion om anställningssubventioner

Lars Calmfors var igår (4/9) med hos EFN och diskuterade anställningssubventioner och integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden. Deltog gjorde också Siri Steijer, Timbro. Diskussionen kan ses i videoklippet nedan.

Lars berättade bland annat om resultatet från den enkätundersökning Arbetsmarknadsekonomiska rådet genomförde under 2016. Där framgick att en stor andel av arbetsgivare inte kände till de olika anställningssubventionerna.