Home » Uncategorized » Arbetsmarknadsnytt skriver om visstidsanställningar och rådets senaste rapport

Arbetsmarknadsnytt skriver om visstidsanställningar och rådets senaste rapport

Arbetsmarknadsnytt skriver i en artikel att “frågan om visstid var het under den gångna avtalsrörelsen och inget tyder på att läget blir ett annat under den pågående”.

Artikeln hänvisar till Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapport som visar att de flesta anställda har en fast tjänst samtidigt som visstidsanställningar är vanligare bland marginalgrupper såsom ungdomar, utrikes födda och lågutbildade. De skriver att “enligt rapporten förefaller den höga andelen visstidsanställningar bero på att företagen anpassar sig till en sammanpressad lönestruktur”.

Vidare citeras också den presentation som rådets vice ordförande, Per Skedinger höll på rådets seminarium den 16 februari där han argumenterade för att visstidsanställningar kan fungera som en språngbräda vidare till fasta tjänster.