Home » Uncategorized » Lars Calmfors om regeringens jobbpolitik

Lars Calmfors om regeringens jobbpolitik

Dagens Industri skrev i tisdags (4/7) om Lars Calmfors som menar att det är konjunkturen och de låga räntorna som gett upphov till de 200 000 nya jobb som vuxit fram sedan Sveriges senaste regeringsskifte. Calmfors hävdar att den rödgröna regeringens politik varit av liten betydelse.

”I huvudsak är det en konsekvens av den allmänna konjunkturuppgången. Är det någon politik som varit av stor betydelse så är det den expansiva penningpolitiken som också har lett till en svag krona.”

Vidare framhåller Calmfors att regeringens också drar nytta av Alliansens tidigare politik, vars effekter först nu slår igenom fullt ut.

“Den tidigare lågkonjunkturen gjorde att de borgerliga partierna inte fick någon utväxling på politiken. Den har kommit först med eftersläpning.”

Stefan Löfven svarade genom att avfärda kritiken.

Han menar att ”Tre gånger av tre möjliga sedan 1976 har de borgerliga partierna haft regeringsmakten. Tre gånger av tre möjliga så lyckas de höja arbetslösheten och se till att Sverige får ett stort budgetunderskott.”

Löfven framhöll också att de investeringar i bostadsbyggande motsvarande 80 miljarder kronor som den nuvarande regeringen satsat också klart bidragit till den rådande konjunkturen och därmed jobben.