Home » Uncategorized » Industriavtalet – en kassasuccé

Industriavtalet – en kassasuccé

Arbetsmarknadsnytt skriver återigen om industrins lönenormerande roll. denna gång är det Carl Eckerdal, Chefekonom på IKEM och Livsmedelsföretagen som under ett seminarium liknade industriavtalets framgång med Harry Potter:

“Industriavtalet är magiskt, nydanande och gillas av nästan alla utom Calmfors. Liksom Harry Potter har det också varit en enorm kassasuccé. Vi har sett en reallöneförstärkning med 60 procent under de här 20 åren.”

Även Nils Karlson, Vd på Ratio, uttryckte sitt stöd för industriavtalet och sade bland annat:

“Om den svenska modellen är en katedral är industriavtalet slutstenen. Utan slutstenen så rasar katedralen. Industriavtalet är en garant för konkurrenskraft, tillväxt och reallöneutveckling.”

Karlson pekade också på andra, enligt honom större, problem med ramverket för svensk lönebildning:

“Industriavtalet är den minst problematiska delen i den svenska lönebildningens ramverk. Problemen ligger snarast i konfliktreglerna och hur kollektivavtalen tillämpas samt hur inflationsmålet tolkas.”