Home » Uncategorized » Hur ställer vi om Sverige?

Hur ställer vi om Sverige?

Idag klockan 11:00 till 11:45 deltog Lars Calmfors på Almega Bemanningsföretagens seminarium “Hur ställer vi om Sverige?”. Seminariet handlade i stora drag om vilken roll bemanningsföretagen kan spela i Sveriges integrationsutmaning och hur de bättre skulle kunna samverka med Arbetsförmedlingen. Lars pratade bland annat om vikten av att förenkla systemet med olika subventionerade anställningar och framhöll också att det inte finns någon enskild lösning på Sveriges utmaning – alla tillgängliga verktyg måste användas.

Bemanningsföretagen – Hur ställer vi om Sverige?

Publicerat av Almega den 5 juli 2017