Home » Uncategorized » Industriavtalet fyller 20 år

Industriavtalet fyller 20 år

Med anledning av att industriavtalet fyller 20 år nu i mars har industrins märkessättande roll diskuterats i media. I en ledare i Länstidningen Södertälje (och i helagotland) skriver Sven Erik Jansson att reallönerna ökat med runt 60 procent sedan avtalets uppkomst samtidigt som vissa yrkesgrupper under senare år halkat efter. Han hänvisar också till att Lars Calmfors tidigare har pekat på att det för vissa branscher kan behövas högre löneökningar jämfört med industrin. Vidare påpekar Jansson att det inte är konstigt att man både från arbetstagar- och arbetsgivarsidan inom industrin vill slå vakt om den nuvarande modellen. Han menar dock att det hänt mycket sedan industriavtalets uppkomst och att man måste vara beredd att diskutera modellens roll.