Home » Uncategorized » Lars Calmfors ledde panelsamtal om migration och integration på Senioruniversitetet

Lars Calmfors ledde panelsamtal om migration och integration på Senioruniversitetet

Måndagen den 6 mars ledde Lars Calmfors ett panelsamtal på Senioruniversitetet. Panelsamtalet hölls inom ramen för Senioruniversitetets föreläsningsserie “Migration och integration”. Under sex måndagar har föreläsningar hållits om bland annat de nationella och internationella regelverken för flyktinginvandring, hur mottagningssystemet fungerar, de kort- och långsiktiga kostnaderna för invandring samt hur den svenska integrationspolitiken fungerar. Under måndagens panelsamtal diskuterades konsekvenserna av de målkonflikter som behandlats i föreläsningsserien.

I sin presentation pratade Lars Calmfors bland annat om utrikes föddas anknytning till arbetsmarknaden och hur detta hänger samman med den sammanpressade svenska lönestrukturen och de höga minimilönerna. Vidare hänvisade han till den enkät som Arbetsmarknadsekonomiska rådet lät genomföra där en tredjedel av de svarande företagen uppgav att de skulle anställa på nya typer av enkla jobb, till exempel vaktmästare eller allt-i-allo, vid löner på 14 till 15 tusen kronor.

Lars presentation går att ladda ner här.