Home » Uncategorized » Bara “såssar” ifrågasätts som experter

Bara “såssar” ifrågasätts som experter

I en ledare i ETC (25/4) skriver Sven-Eric Liedman att det bara är vänsterorienterade experter som får sin sakkunnighet ifrågasatt och stämplad som åsikter. Liedman menar att andra regler gäller för ekonomer, som enligt honom generellt är högerorienterade, och tar upp Lars Calmfors som ett exempel: “De får ostörda fungera som experter även när de tydligt tar politisk ställning. Lars Calmfors kallas ständigt fram till tv-kamerorna för att hamra in sitt budskap: vi behöver en låglönesatsning! Skapa billiga jobb för dem som inte får plats på den vanliga arbetsmarknaden!” Vidare menar Liedman att högerdebattörer endast ifrågasätter vänster- och inte högerorienterade experter.