Home » Uncategorized » Vassare moderata jobbmål efterfrågas av Lars Calmfors

Vassare moderata jobbmål efterfrågas av Lars Calmfors

I en kolumn i Dagens Nyheter igår (25/4) kommenterade Lars Calmfors Moderaternas nya jobbmål. Han drar slutsatsen att jobbmålen är bättre än den nuvarande (och föregående) regeringens mål. Detta eftersom de lägger fokus vid sysselsättningen och inte arbetslösheten och eftersom måluppfyllelsen inte beror av utvecklingen i EU. Dock kan de enligt Calmfors förbättras på flera sätt: De borde avse åldersgruppen 20-74 istället för 15-74 eftersom vi inte vill att 15-åringar ska jobba utan att de ska utbilda sig. De borde också avse sysselsättningsgraden i stället för ett absolut antal nya jobb. Slutligen borde de avse den strukturella sysselsättningen och inte sysselsättningen ett givet år eftersom konjunkturen kan spela en stor roll för den senare.