Home » Uncategorized » Tidningen Ingenjören om civilingenjörernas relativlöner

Tidningen Ingenjören om civilingenjörernas relativlöner

Tidningen Ingenjören skriver idag (5/5) i en intervju med Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, om relativlöneutvecklingen för civilingenjörer de senaste åren. De konstaterar att löneutvecklingen för civilingenjörer varit sämre än för många andra grupper och att det är en utveckling som pågått sedan början på 2000-talet. De hänvisar bland annat till Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport från 2016 – Dags för större lönespridning? – där relativlöneutvecklingen för ingenjörer, lärare och sjuksköterskor belystes. Enligt Camilla Frankelius är den långsiktiga planen att Sveriges Ingenjörer till 2030 ska vända och ta igen den löneutveckling som medlemmarna har tappat.