Home » AER Aktuellt » Pressinbjudan: Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport inför avtalsrörelsen

Pressinbjudan: Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport inför avtalsrörelsen

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) presenterar rådets första rapport ”Arbetsmarknadsekonomisk rapport ­– Inför avtalsrörelsen”. Medverkar gör professorerna Lars Calmfors, Per Skedinger, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet är ett nyinrättat, oberoende expertråd med uppgift att bedöma ”arbetsmarknadens funktionssätt och de faktorer som påverkar denna”. Eftersom det sker en stor avtalsrörelse 2016, har rådets arbete under dess första år fokuserat på att analysera förutsättningarna för denna. Denna första rapport behandlar de totala löneökningarna. Nästa rapport som publiceras i februari 2016 fokuserar på relativlönernas utveckling.

Allt material publiceras i samband med presskonferensen på rådets hemsida: www.arbetsmarknadsekonomiskaradet.se.

Presslegitimation krävs för deltagande.

Välkomna!

Tid: Torsdag 17 december kl. 09.00. Den tryckta rapporten finns att hämta från kl. 08.45.

Plats: IVAs Konferenscenter, Rausingrummet, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Kontaktpersoner:
Petter Danielsson, sekreterare, 08 665 45 32
Lars Calmfors, ordförande, 076 135 58 14