Home » Uncategorized » Per Skedinger om sifferlösa avtal

Per Skedinger om sifferlösa avtal

Arbetsmarknadsekonomiska rådets vice ordförande Per Skedinger intervjuades i en artikel om sifferlösa avtal i Lärarnas Tidning. Skedinger menar att det är en rimligt hypotes “att grupper som har marknadskrafterna i ryggen tjänar på sifferlösa avtal.”

Läs artikeln här.