Home » AER Aktuellt » Proletären, Arbetet och Arbetsmarknadsnytt

Proletären, Arbetet och Arbetsmarknadsnytt

Proletären uppmärksammar rådets diskussion av industrimärket. Tidningen menar att märket “har beviljats närmast religiös oantastlighet av den heliga treenigheten storkapital, LO och stat” och uppmanar rådets ordförande att inte vara så blygsam när han kritiserar märkessättningen nästa gång. 

I en artikel om Medlingsinstitutets årsrapport hänvisar även Arbetet till rådets diskussion av märkessättningen. Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet, kommenterar att visst “krävs en anpassning till att hemmamarknaden går starkt” men att “parterna inom olika delar av ekonomin för redan en dialog med varandra om detta”.

Lars Calmfors intervjuades av Arbetsmarknadsnytt angående en SNS-rapport vilken visar att förlågkvalificerade danskar har flyktinginvandringen resulterat i mer komplexa arbetsuppgifter och högre löner”. Lars Calmfors säger i intervjun att ”en slutsats är [] att facken kan ha överskattat risken för att lägre minimilöner för nyanlända och andra lågkvalificerade ska pressa ned andra löner”.