Home » AER Aktuellt » DNs ledarsida: Kris för svensk modell

DNs ledarsida: Kris för svensk modell

Dagens Nyheters huvudledare 15/3 handlar om den svenska modellen och den kris som modellen – enligt statsminister Stefan Löfvén – befinner sig i. Ledarsidan frågar sig vad krisen egentligen består i och låter därefter Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport Dags för större lönespridning besvara frågan:

 

I en rapport som nyligen publicerades av det näringslivsfinansierade Arbetsmarknadsekonomiska rådet återfinns några viktiga ledtrådar. Ekonomerna skriver: ”Liksom övriga nordiska länder har Sverige under lång tid framgångsrikt kombinerat höga ingångslöner med höga sysselsättningsnivåer”.

Löneskillnaderna har alltså varit små, men arbetslösheten under kontroll. Stefan Löfven skulle säkert skriva under på att detta ingår i en svensk modell. Fortsättningen borde därför oroa statsministern mer.

Rapportförfattarna skriver: ”Detta var möjligt så länge som utbildningssystemet och den aktiva arbetsmarknadspolitiken klarade av att på ett effektivt sätt uppgradera befolkningens färdighetsnivå”.

 

Läs hela artikeln i DN.