Home » AER Aktuellt » AER i Flamman

AER i Flamman

Arbetsmarknadsekonomiska rådet kritiserades nyligen i en artikel av Erik Haking i Flamman. Haking menar att “när [AER] kläcker ur sig en rapport, som av en händelse i anslutning till avtalsrörelsen, om behovet av ‘ökad lönespridning’ sluter en entusiastisk mediekår genast upp för att transkribera rådets slutsatser”, vilket han kritserar genom att ifrågasätta rådets oberoende. Läs hela artikeln på Flammans hemsida.

Rådets förslag om särskilda ingångsjobb för nyinträdande på arbetsmarknaden har även uppmärksammats i flera andra sammanhang under veckan. Se bland annat artiklarna av Johan Schück i DNAnnie Hellquist i ETC och Anders Eld i Arbetet.