Home » Uncategorized » Två intervjuer med Lars Calmfors i helgen

Två intervjuer med Lars Calmfors i helgen

Lars Calmfors var i helgen aktuell i två olika intervjuer.

I Svenska Dagbladet i lördags (25/3) kommenterade Lars Moderaternas nya jobbmål. Målet är dels att sysselsättningsskillnaden mellan inrikes och utrikes födda ska halveras, dels att 500 000 jobb ska skapas fram till 2025. Calmfors ställer sig positiv till att ha ett sysselsättningsmål snarare än ett arbetslöshetsmål och att fokusera på svaga grupper på arbetsmarknaden. Samtidigt betonar han att det kommer att bli tufft att faktiskt nå målen.

Igår (26/3) gav han sig istället i en intervju med TT (länk till artikel i SVD) i kast med regeringens senaste fördelningspolitiska förslag. Lars menar att sänkt skatt för pensionärer kan motiveras ur ett rättviseperspektiv. Samtidigt tror han att det är farligt att höja skatten på arbete genom att inte höja gränsen för när en person börjar betala statlig inkomstskatt. Han säger att “[han] tror, liksom de flesta andra ekonomer, att det minskar incitamenten att arbeta och utbilda sig. De högsta marginalskatterna på arbete borde i stället sänkas.” Vidare menar han att den höjda skatten på företagande enligt de så kallade 3:12-reglerna troligen också påverkar sysselsättningen negativt.