Home » Uncategorized » Rådets senaste besök och presentationer

Rådets senaste besök och presentationer

Rådet har under de senaste veckorna varit runt och gjort flera besök för att diskutera arbetsmarknadsfrågor och presentera slutsatserna i rådets senaste årsrapport – Tudelningarna på arbetsmarknaden.

I onsdags förra veckan (15/3) besökte Lars Calmfors och Per Skedinger Konjunkturinstitutet. Fokus låg vid lönebildningen och hur märkessättningen kommer att se ut i framtiden. Även det dekomponeringsmått på anknytning till arbetsmarknaden som rådet har utvecklat och rådets analys av visstidsanställningar fick mycket uppmärksamhet. Presentationen hittar du här.

I fredags (24/3) fick Lars och Per också sällskap av Ann-Sofie Kolm vid rådets besök på Medlingsinstitutet. Eftersom avtalsrörelsen är i full gång stod kollektivavtalen och det kommande industriavtalet högt upp på agendan. Presentationen finns tillgänglig här.

  Bilder från Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet

Under mars har presentationer även hållits vid Nationalekonomiska Föreningen (23/3), Svenskt Näringsliv (13/3) och Senioruniversitetet (6/3). På torsdag (30/3) besöker Lars Calmfors och Ann-Sofie Kolm Finansdepartementet. Alla power point-bilder finns tillgängliga under fliken presentationer.