Home » Uncategorized » Reaktioner på “Tudelningarna på arbetsmarknaden”

Reaktioner på “Tudelningarna på arbetsmarknaden”

Rådets nya rapport Tudelningarna på arbetsmarknaden har uppmärksammats i media de senaste dagarna. Nils Åkesson skriver i Dagens Industri om rapporten samt reaktionerna på den. På ledarplats kritiserar DI också rådets förslag om att “låglönejobben kan utformas som ett arbetsmarknadsprogram”.

Johan Schück skriver i Dagens Nyheter om rådets förslag att avtalsvägen skapa enkla jobb. Även Hans Rosén skriver i DN om rapporten, men med fokus på den analys av visstidsanställningar som görs. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommenterar i artikeln rådets förslag om striktare regler för visstidsanställning kombinerat med liberalare regler för tillsvidareanställning. Hon uppger att hon är “i princip positiv till rådets förslag men påpekar att hon inte är beredd att göra förändringar som ensidigt gynnar arbetsgivarna”.

Louise Andrén Meiton skriver i Svenska Dagbladet att rapporten visar att utrikes föddas anknytning till arbetsmarknaden är ännu svagare än vad sysselsättnings- och arbetslöshetssiffrorna visar. Även Per Gudmundsson diskuterar rapporten I SvD på ledarplats. 

Martin Klepke menar i Arbetet att Arbetsmarknadsekonomiska rådet “återigen vill sänka löner”. Han skriver att “det finns en stor paradox i rapporten. För trots många lovord över anställningsstöden föreslår man – som så ofta från arbetsgivarhåll – fler enkla jobb med låga löner, utan att egentligen kunna presentera hur det skulle vara en bättre väg än de anställningsstöd man just lovordat.” En annan artikel i Arbetet refererar rådets diskussion om lönenormering och märkessättning. 

Även Norra Skåne och Laholms Tidning diskuterar på ledarplats rådets analys av industrin löneledande roll. Tidningarna skriver att “framförallt måste de strukturellt fel­avlönade, främst många yr­ken i of­fent­lig sek­tor, få höja sitt re­la­tiva lö­ne­lä­ge. An­nars är risken stor att ‘mär­ket’ kol­lapsar och det blir kao­tiskt i lö­ne­för­handlingarna.”

Lönemärkets framtid var också temat för Ekonomiekots och Dagens Arbetes intervjuer med rådets ordförande Lars Calmfors. Även IF Metalls ordförande Anders Ferbe intervjuas av Dagens Arbete och är starkt kritisk mot rådets diskussion av lönenormeringen. Han menar att den “slänger grus i det svenska lönebildningssystemet”.

Se också  bland andra  artiklar i BarometernBlekinge Läns Tidning och Dagens Arena