Home » AER Aktuellt » Fler pressreaktioner på “Tudelningarna på arbetsmarknaden”

Fler pressreaktioner på “Tudelningarna på arbetsmarknaden”

Johan Schück hänvisar i Dagens Nyheter i en artikel om inflationsmålet och avtalsrörelsen till analysen av löneglidning i kapitel 2 av Tudelningarna på arbetsmarknaden. Södermanlands nyheter omnämner på ledarplats rådets beskrivning av tudelningen mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden.

Rapporten diskuteras även i partsmedia. Arbetsvärlden refererar i en artikel rådets diskussion om förändrad lönenormering. Kollega beskriver i en artikel rådets förslag om särskilt avtalade låglönejobb samt förändrad lönenormering och olika arbetsmarknadsparters reaktion på förslagen.

Dagens Arena skriver kritiskt att “låga löner är inte gratis”. Siri Steijer från Timbro hänvisar också till rapporten i en mot LO kritisk debattartikel i Dagens Samhälle.

 
Tillagt 20 februari:

Ingvar Persson skriver i Aftonbladet om rådet och dess senaste rapport. Han menar rådets diskussion av industrinormen ligger nära det facken själva säger. Han skriver också om rådets finansiering att “direktörerna som betalar hoppades kanske på argument för större löneskillnader och mindre anställningstrygghet” men att det bara delvis blivit så.  

Alice Teodorescu skriver i en ledare om integrationspolitik att “utbildningsnivån [spelar] en väsentlig roll för hur väl [utrikes födda] kommer att lyckas” och menar att inte minst rådets senaste rapport visat det. 

Ingenjören intervjuar rådets ordförande Lars Calmfors om industrimärkets framtid. Lars Calmfors uppger att rådet lyfter frågan om märkessättningen måste förändras, men att rådet inte kan besvara den, utan att det “kan bara parterna på arbetsmarknaden göra”.