Home » Uncategorized » Lindbecks och Perssons slutreplik på DN Debatt

Lindbecks och Perssons slutreplik på DN Debatt

Idag publicerade Assar Lindbeck och Mats Persson en slutreplik till sin debattartikel i DN Debatt (1/4 2017). Författarna belyser den dåliga integrationen av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden och målar upp två olika potentiella scenarier inför framtiden. I slutrepliken hänvisar de till kapitel fyra i Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapport – Tudelningarna på arbetsmarknaden – som visade att skillnaden i anknytning till arbetsmarknaden mellan utrikes och inrikes födda är ännu större om hänsyn tas till del- respektive heltidsanställningar, fasta respektive tidsbegränsade anställningar och sysselsättningssubventioner.