Home » Uncategorized » Lars Calmfors talade vid Svenskt Näringslivs ”Ett utmanat Sverige”

Lars Calmfors talade vid Svenskt Näringslivs ”Ett utmanat Sverige”

Lars Calmfors deltog nyligen vid startseminariet för Svenskt Näringslivs projekt “Ett utmanat Sverige”. Syftet med projektet “är att komplettera den dagspolitiska debattens fokus på mer kortsiktiga frågor med ett långsiktigt perspektiv – vilka reformer behöver Sverige genomföra på 10 och 20 års sikt?” Svenskt Näringsliv kommer som en del av projektet att presentera ett reformförslag i kvartalet.

Lars Calmfors talade vid seminariet om internationell konkurrenskraft, välfärdens framtida finansiering samt integrationen på arbetsmarknaden. Videoinspelning av seminariet finns på Svenskt Näringslivs hemsida. Ni kan även ladda ner Lars Calmfors PowerPoint-presentation här