Home » AER Aktuellt » Två debattartiklar i Svenska Dagbladet

Två debattartiklar i Svenska Dagbladet

Rådets vice ordförande Per Skedinger var i tisdags aktuell med en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. I debattartikeln argumenterar de för att kunskaperna om minimilöners sysselsättningseffekter är begränsade, men att ett sätt att åtgärda kunskapsbristen är att genomföra regelrätta experiment. Läs debattartikeln här.  

I onsdags var det Lars Calmfors tur. Tillsammans med Pernilla Andersson Joona (Stockholms universitet), Sameeksha Desai (Indiana University) och Johan Eklund (Entreprenörskapsforum och Blekinge Tekniska Högskola) argumenterade han på SvD Debatt för “den stora flyktinginvandringen i kombination med dålig integration gör att vi inte längre kan förlita oss på den svenska modellen. I princip finns det fyra vägar till ökad ekonomisk integration: utbildning, anställningsstöd, lägre minimilöner”. Läs debattartikeln här