Home » Uncategorized » Fores projekt om anställningsstöd

Fores projekt om anställningsstöd

I en artikel på Arbetsmarknadsnytt idag skriver Jakob Stenberg om de förändringar i anställningsstöden som aviserats av regeringen och om ett seminarium vid Fores där stöden diskuterades.

Seminariet var ett inledande seminarium i Fores nya projekt Framtidens arbetsförmedling. Deltog gjorde Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Anders Forslund från IFAU, Martin Ådahl, chefsekonom för Centerpartiet och Lars Calmfors.

I Lars Calmfors anförande vid seminariet avhandlades två olika delar i projektet: privata aktörer och anställningsstöd.

Lars inledde med att säga att det inte finns några bevis i forskningen på att privata aktörer generellt sett skulle vara effektivare än offentliga på att få arbetssökande i jobb. Allt tycks bero på hur man “riggar systemet” och en nyckelfaktor är hur förmedlingspengen utformas: Det gäller att hitta rätt balans mellan fast ersättning och prestationsersättning. En annan nyckelfaktor är bra system för att utvärdera de privata aktörerna.

Lars fortsatte med att säga att de svenska anställningsstöden är så generösa att det är en gåta varför de inte används i högre utsträckning. Arbetsmarknadsekonomiska rådet belyste denna fråga i en enkätundersökning förra året. Studien pekar på att förbättrad information kan öka användningen av stöden. Vidare uppgav nästan hälften av de arbetsgivare som använt anställningsstöd att de blivit mer positiva till stöden efteråt. En tredjedel av respondenterna uppgav att de skulle utnyttja stöden i högre utsträckning om det var möjligt att först göra så under en prövoperiod. Ytterligare en tredjedel uppgav att de skulle utnyttja stöden om de slapp arbetsgivaransvaret.

Calmfors underströk slutligen att arbetsmarknadspolitik är svårt och att det inte finns några alexanderhugg som i ett svep löser alla problem. Men det finns självklart saker som kan göras bättre, avslutade Lars.