Home » Uncategorized » Byggnadsarbetaren om löneökningar

Byggnadsarbetaren om löneökningar

I en artikel i Byggnadsarbetaren idag frågar sig Cenneth Niklasson var löneökningarna i byggbranschen tog vägen. Han menar att byggnadsarbetare förr i tiden kunde gräva guld under högkonjunkturer när efterfrågan på arbetskraft i byggbranschen ökade. I och med industriavtalet sattes denna mekanism ur spel, enligt skribenten. Enligt industriavtalet ska den internationellt konkurrensutsatta industrin sätta det så kallade “märket” som ska vara normerande för löneökningstakten även i andra sektorer.

I artikeln intervjuas Lars Calmfors som säger att “Det finns tendenser till att märket har blivit mer av ett tak än ett golv när det gäller löneökningarna.”