Home » Uncategorized » Det tyska jobbmiraklet

Det tyska jobbmiraklet

I en ledare i Blekinge Läns Tidning diskuteras idag Professor Michael J. Burdas, Humboldtuniversitetet i Berlin, deltagande vid Moderaternas ekonomiskpolitiska seminarium under Almedalsveckan. Burda talade bland annat om de så kallade Hartzreformerna som tidigare genomfördes i Tyskland och som anses ligga bakom den tyska arbetsmarknadens goda utveckling.

Ledaren uppmärksammar också att Burda förra året skrev och presenterade en rapport åt Arbetsmarknadsekonomiska rådet, där reformerna belystes.

I ledaren argumenteras för att utbildning är viktigt men att gammal hederlig arbetsmarknadspolitik och reguljär utbildning inte kommer att fungera för en hel del arbetslösa då “skolbänken inte är ett realistiskt alternativ.” enligt skribenterna är högre lönespridning nödvändigt:

“Att tillåta lägre löner, om det sker genom en ny anställningsform eller via parterna på arbetsmarknaden, är en möjlig och nödvändig väg framåt för att skapa fler enkla jobb på arbetsmarknaden.”

Uppdatering:

Läs också intervjun med Professor Burda i Dagens Nyheter där han pratar om hur de tyska arbetsmarknadsreformerna skulle kunna vara vägledande för Sverige. Han menar att större lönespridning skulle resultera i uppkomsten av fler typer av enkla jobb – jobb som vi inte ser på den svenska arbetsmarknaden idag.

Professor Burda framhåller också att “man måste betänka vad som är alternativet. Utbildning är bättre, men tar för lång tid när det rör sig om vuxna med ett kunskapsmässigt svagt utgångsläge. Följden kan då i stället bli permanent arbetslöshet och bidragsberoende, vilket alla förlorar på.”