Home » AER Aktuellt » Lars Calmfors kolumn i Dagens Nyheter

Lars Calmfors kolumn i Dagens Nyheter

Arbetsmarknadsekonomiska rådets ordförande Lars Calmfors är idag aktuell med en kolumn i Dagens Nyheter. Artikeln berör den debatt som har följt på både AERs och flera av de borgerliga partiernas förslag om någon typ av ingångsjobb för nyinträdande på arbetsmarknaden. Den frågar sig också vad som egentligen är alternativet till ökad lönespridning på arbetsmarknaden, givet hur situationen i dagsläget ser ut:

 

Ett sista övervägande gäller alternativet till lägre avtalade ingångslöner. Det ökade utbudet av lågkvalificerad arbetskraft kommer under alla omständigheter att tvinga fram lägre löner för många lågutbildade som har svårt att annars få jobb: i småföretag utan kollektivavtal, i oreglerade svartjobb och kanske också genom att fler blir småföretagare med låga inkomster i stället för arbetstagare. Frågan till LO-facken blir om det inte ligger i deras intresse att få till stånd reglerade låglönejobb i stället för helt oreglerade.

 

Läs hela kolumnen i Dagens Nyheter.