Home » AER Aktuellt » Lars Calmfors aktuell med artikel i Ekonomisk Debatt

Lars Calmfors aktuell med artikel i Ekonomisk Debatt

Arbetsmarknadsekonomiska rådets ordförande Lars Calmfors är aktuell med artikeln Löneökningarna och avtalsrörelsen som kommer att publiceras i Ekonomisk Debatt 2016:2. Artikeln bygger på Arbetsmarknadsekonomiska rådets första rapport Inför avtalsrörelsen 2016 från december 2015. Sammanfattning:

En mer återhållsam lönebildning innebär att lägre arbetslöshet på sikt blir förenlig med det internationella kapitalavkastningskravet. Högre reallöneökningar under de senaste åren än vad parterna avsett skulle kunna motivera långsiktigt återhållsamma löneökningar. Men i nuvarande penningpolitiska läge kan mycket låga löneökningar, som håller nere inflationen, innebära en högre realränta med kontraktiva effekter på ekonomin som följd. Ett flerårsavtal med något högre löneökningar än normalt i nuvarande arbetsmarknadsläge och lägre löneökningar än normalt i det förbättrade konjunkturläge som kan väntas längre fram kan vara önskvärt. Ett ettårsavtal innebär risker för alltför stora löneökningar.

Artikeln kommer att publiceras 30 mars i Ekonomisk Debatt. Den kan dock redan nu laddas ned från rådets hemsida.