Home » Uncategorized » Seminarium 15 februari: Hur fungerar kollektivavtalen?

Seminarium 15 februari: Hur fungerar kollektivavtalen?

Svensk arbetsmarknad regleras i hög grad av parterna och nästan alla anställda täcks av kollektivavtal. Men de senaste decennierna har stora strukturella förändringar skett på arbetsmarknaden. Samtidigt har den fackliga organisationsgraden minskat kraftigt. Riskerar därmed systemet med kollektivavtal att försvagas? Är det arbetsgivarsidan som i ökad grad håller uppe avtalssystemet? Vad kan göras för att kollektivavtalen ska fungera så väl som möjligt?

Arbetsmarknadsekonomiska rådet anordnar torsdagen den 15 februari ett seminarium där rådet presenterar rapporten Hur fungerar kollektivavtalen?
Rapporten redovisar en stor enkätundersökning av företagens syn på kollektivavtalen. Rapporten analyserar också orsakerna till den minskade fackliga organisationsgraden och hur de sifferlösa avtalen i offentlig sektor fungerar.

 
Program
08.45-09.15   Frukost serveras.

09.15-09.55   Lars Calmfors och Per Skedinger presenterar rapporten.

09.55-10.25   Rapporten kommenteras av:
                              Lena Granqvist (samhällspolitisk chef Saco),
                              Åsa Olli Segendorf (enhetschef Sveriges Riksbank),
                              Charlotta Stern (vice vd Ratio).

10.25-11.30   Panelsamtal med:
                              Lars Calmfors (ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet),
                              Tobias Baudin (förbundsordförande Kommunal),
                              Anna-Karin Hatt (vd Almega),
                              Karin Johansson (vd Svensk Handel),
                              Martin Linder (förbundsordförande Unionen).

 
Datum: Torsdagen den 15 februari 2018
Tid: 09:15-11:30
Plats: Wallenbergsalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Principen först till kvarn gäller. Frukost serveras före seminariet.

Anmälan görs här.

 
Välkommen!

 
Kontaktpersoner:
Simon Ek, sekreterare, 073-433 55 80
Lars Calmfors, ordförande, 076-135 58 14