Home » Uncategorized » Lars Calmfors Intervjuas i Ekonomiekot Extra

Lars Calmfors Intervjuas i Ekonomiekot Extra

Lars Calmfors intervjuades idag i Ekonomiekot Extra. Diskussionen handlade bland annat om regeringens höstbudget. Lars sade att det är bra att olika transfereringar och bidrag har höjts eftersom dessa inte har räknats upp i samma takt som lönerna och BNP de senaste åren. däremot tycker han att det är problematiskt att dessa inte är finansierade och att regeringen därmed för en expansiv finanspolitik i högkonjunktur.

Diskuterades gjordes också enkla jobb och integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden. Lars ser framförallt två stora problem på arbetsmarknaden. Det första är att det på många håll både i privat och offentlig sektor råder stor brist på arbetskraft. Det andra är att arbetsmarknadsintegrationen av invandrare fungerar dåligt. Lars framhöll att han inte är särskilt orolig för de statsfinansiell kostnaderna för en misslyckad arbetsmarknadsintegration. Däremot oroar de sociala kostnaderna av ett tudelat Sverige honom mer. Det finns inga alexanderhugg som i ett slag kan lösa integrationsutmaningen men fler enkla jobb med olika avlastande funktioner skulle kunna bidra till att fler lågkvalificerade kommer i jobb. Samtidigt kan då dessa fungera som komplement till redan befintliga jobb, enligt Lars.

Lyssna på Ekonomiekot nedan. Intervjun med Lars börjar efter sju minuter.