Home » Uncategorized » Lars Calmfors debatterar lönebildningen med Cecilia Hermansson

Lars Calmfors debatterar lönebildningen med Cecilia Hermansson

Lars Calmfors diskuterade i dagens avsnitt av Ekonomiekot Lördag nästa års avtalsrörelse med Cecilia Hermansson, ordförande för Industrins ekonomiska råd. De frågor som avhandlades var bland annat vilken löneökningstakt som i dagens ekonomiska läge bäst skulle gynna sysselsättningen samt vilka möjligheter det svenska lönebildningssystemet har att ackommodera det behov som finns av relativlöneförändringar för vissa eftersatta yrkesgrupper.

Lyssna på programmet på SR:s hemsida.