Home » Uncategorized » Krönika av Johan Schück i DN

Krönika av Johan Schück i DN

Johan Schück på Dagens Nyheter uppmärksammar i en krönika Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapport “Dags för större lönespridning?”.

 

För forskarna handlar det i stället om att pröva sig fram. I en uppmärksammad rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet – som har initierats av Svenskt Näringsliv – föreslås en ny typ av ingångsjobb med löner som är betydligt lägre än nuvarande minimilöner.

Förslaget är att nyinträdande på arbetsmarknaden vid behov ska kunna ha dessa ingångsjobb i högst tre år. Det hela blir en avtalsfråga för arbetsmarknadens parter, inget som avgörs av politiska beslut.

Finanspolitiska rådet har kommit med liknande idéer om låglönejobb. Man framförde då också att en kriskommission borde ta fram förslag om fungerande integration av nya svenskar.

Ännu har inget av detta hänt, men behovet blir bara större.

Läs hela krönikan här.