Home » Uncategorized » Fores seminarium om enkla jobb

Fores seminarium om enkla jobb

Igår (23/5) deltog Lars Calmfors på Fores seminarium om Enkla jobb – högre eller lägre löner. Under seminariet kommenterade Lars Giovanni Peris presentation. Han deltog också i ett panelsamtal med Oskar Nordström Skans, Bettina Kashefi och Torbjörn Hållö. Han ledde också en annan paneldiskussion där Carola Lemne, Karl-Petter Thorwaldsson, Irene Wennemo och Martin Ådahl deltog.

Uppdatering:

Arbetsmarknadsnytt skrev i en artikel igår (24/5) om Fores seminarium om enkla jobb. Artikeln konstaterar att en rad förslag från olika håll har presenterats för att få nyanlända och lågkvalificerade i jobb. Samtidigt är pressen på arbetsmarknadens parter stor.

Lars Calmfors betonade under seminariet att en lösning måste till så snart som möjligt:

“Något system måste sättas i sjön. Det är bråttom för att folk inte ska fastna.”

Vidare tyckte Calmfors att LOs senaste förslag om utbildningsjobb är ett steg i rätt riktning:

“Väldigt länge höll LO benhårt fast vid en modell som innebar att vi till varje pris skulle ha låg lönespridning, och att man skulle klara arbetslöshetsproblemen genom utbildning och omskolning. Det fungerade så länge arbetskraften var homogen. Men nu är vi i en annan situation med mycket större spridning i färdigheter.”