Home » Uncategorized » Arbetsmarknadsekonomiska rådet läggs ned

Arbetsmarknadsekonomiska rådet läggs ned

Arbetsmarknadsekonomiska rådet har funnits sedan den första april 2015. Svenskt Näringsliv har beslutat att inte längre finansiera rådets verksamhet. Rådet kommer därför att läggas ned.

Detta har uppmärksammats flitigt i media de senaste tre veckorna. Först ut var Johan Schück i Dagens Nyheter. I artikeln intervjuas både Lars Calmfors (ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet) och Peter Jeppsson (vice vd Svenskt Näringsliv) om beslutet. Calmfors berättar att samarbetet med Svenskt Näringsliv har fungerat bra under de tre åren som rådet varit verksamt. Men samtidigt understryker han att en del av rådets analyser inte har uppskattats av uppdragsgivaren.

I Aftonbladet kritiserade Ingvar Persson slutsatserna i rådets senaste rapport – Hur fungerar kollektivavtalen – och menar att avtal som skrivs på arbetsgivarnas villkor inte löser några av de problem som rådet tar upp i rapporten. Han passar dock också på att säga att det är synd att rådet läggs ned med motiveringen att det är bra att det funnits opinionsbildare som på allvar velat diskutera den svenska modellen.

Maria Schottenius uppmärksammade i en krönika den tolfte mars att rådet ska läggas ned. Schottenius tog då tillfället i akt att diskutera problematiken med att oberoende forskning är svår att åstadkomma när den finansieras av privata aktörer. Hon jämför också rådets nedläggning med den situation som uppstod på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) för några år sedan då Laura Hartman, då forskningschef vid SNS, förbjöds att uttala sig om en forskningsrapport om kvalitetsskillnader mellan privat och offentligt drivna välfärdstjänster.

Schottenius avslutar med att understryka vikten av att forskning och oberoende utvärderingar måste få dra obekväma slutsatser:

Nu växer inte den här sortens tuffingar [Calmfors och Hartman, egen anmärkning] på träd, och troligt är att man nästa gång beställer forskning av forskare som går att styra.

Men om ett samhälle ska utvecklas och vitaliseras måste den som betalar ta risken att forskaren kommer tillbaka med resultat som man absolut inte vill ha.