Home » AER Aktuellt » Vad kan vi lära oss av det tyska arbetsmarknadsundret?

Vad kan vi lära oss av det tyska arbetsmarknadsundret?

Från att under 1990-talet ha omtalats som ”Europas sjuke man” har Tyskland på senare år av många kommit att ses som en förebild för andra länder när det gäller att skapa sysselsättning. En hypotes är att mer flexibilitet på arbetsmarknaden och större lönespridning varit centrala faktorer bakom denna utveckling. Men de ökade löneskillnaderna har också kritiserats ur fördelningssynpunkt.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) anordnar ett seminarium med anledning av publiceringen av rapporten “The German Labor Market Miracle: An Assessment” Rapporten – författad av professor Michael C. Burda vid Humboldtuniverstitetet i Berlin – analyserar hur arbetsmarknadsreformer och förändringar i lönebildningen i Tyskland påverkat sysselsättningsutvecklingen.

Rapporten kommenteras av Karolina Ekholm (statssekreterare Finansdepartementet),
Jonas Frycklund (tillförordnad chefsekonom Svenskt Näringsliv), John Hassler (ordförande Finanspolitiska rådet) och Göran Zettergren (chefsekonom TCO).

Datum: Den 21 april 2016
Tid: 09.00-10.30.
Plats: Klara Konferens, Klarasalen, Vattugatan 6, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Principen först till kvarn gäller.
Seminariet är på engelska.

Frukost serveras före seminariet.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) är ett oberoende expertråd med uppdrag att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Rådets ordförande är professor Lars Calmfors. Övriga ledamöter är professorerna Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (vice ordförande).

Program
08.30-09.00 Frukost serveras.
09.00-09.05 Lars Calmfors inleder.
09.05-09.35 Michael C. Burda presenterar rapporten.
09.35-10.30 Michael C. Burda, Karolina Ekholm, Jonas Frycklund, John Hassler och Göran Zettergren diskuterar rapporten. Det kommer även att finnas tid för frågor från publiken.
ANMÄL DIG HÄR