Home » AER Aktuellt » Inbjudan till seminarium 16 februari: Vad gör vi åt den tudelade arbetsmarknaden?

Inbjudan till seminarium 16 februari: Vad gör vi åt den tudelade arbetsmarknaden?

Den svenska arbetsmarknaden präglas av flera tudelningar. Samtidigt som full sysselsättning råder för inrikes födda är arbetslösheten hög för utrikes födda. Visstidsanställningar i stället för fasta anställningar är vanliga bland ungdomar, utrikes födda och lågutbildade. Bristen på arbetskraft större i både privat tjänstesektor och offentlig sektor än i industrin.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) anordnar 16 februari ett seminarium med anledning av att rådets årsrapport ”Tudelningarna på arbetsmarknaden” publiceras. Rapporten analyserar de utmaningar som industrins märkessättning står inför, visstids-anställningarnas betydelse samt vilken utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som kan förbättra utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden.

I panelen deltar:

Mikael Damberg, näringsminister
Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna
Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO                                                                           
Annika Sundén,
analyschef Arbetsförmedlingen
Lars Calmfors, ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet, IFN och Stockholms universitet.
 

Rapporten kommenteras även av Olof Åslund (generaldirektör IFAU), Bettina Kashefi (chefekonom Svenskt Näringsliv) och Stefan Carlén (chefsekonom Handelsanställdas förbund)

Datum: Den 16 februari 2016
Tid: 09.30-11.45
Plats: Hörsalen, Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Principen först till kvarn gäller. Frukost serveras före seminariet. Anmälan görs här.

Välkommen!

 

 

 

 

Program

09.00-09.30 Frukost serveras.

09.30-09.40 Lars Calmfors inleder.

09.40-10.10 Ann-Sofie Kolm, AER och Stockholms universitet samt Per Skedinger, AER och IFN, presenterar rapporten.

10.10-10.40 Olof Åslund, Bettina Kashefi och Stefan Carlén kommenterar rapporten.

10.40-11.45 Panelsamtal med Mikael Damberg, Ulf Kristersson, Peter Jeppsson, Torbjörn Johansson, Annika Sundén och Lars Calmfors.

 

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) är ett oberoende expertråd med uppdrag att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Rådets ordförande är professor Lars Calmfors. Övriga ledamöter är professorerna Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (vice ordförande).